Sint Nicolaas Genootschap
   Genootschapsdag                SNG route


       SNG cursus                   De Tijdingen


index_I_de_Klaas.html
over_ons.html
nieuws.html
contact.html

www.sngnederland.nl

Aanmelden als lid van het SNG Nederland?

SNG-route.html
SNG-cursus.html

Dit jaar bestaat het SNG-Nederland 20 jaar. Tijd voor een bezinnende terugblik of een juist stimulerende vooruitblik. Omdat ik vanaf het begin het SNG mee vorm heb mogen geven, is mij gevraagd het SNG-Nederland in perspectief te plaatsen.

index_I_de_Klaas.html
over_ons.html

Het SNG Nederland is in 1993 opgericht en heeft ten doel velerlei initiatieven te nemen, waarin de figuur van, de legenden over en de volksgebruiken rond Sint Nicolaas centraal staan.

associaties.html
volkstraditie.html
Maatschappij.html
Artistiek.html